CHUÔNG HÌNH PANASONIC

Tay con mở rộng kết nối không dây

  • VL - W605
  • 2.545.000 đ
  • 2.545.000 đ
  • 24 tháng
  • Đặt hàng

Tay con mở rộng kết nối không dây

- Giao tiếp và mở cửa cho khách tại mọi vị trí

- Mở rộng tối đa 4 thiết bị

- Giao tiếp nội bộ giữa các thiết bị

Hotline kỹ thuật:
0982 81 83 85
0978 666 871

Hotline bán hàng 1 :
0914.908.887

Hotline bán hàng 2 :
0988.655.887

Hotline bán hàng 3 :
0978.666.871