CHUÔNG HÌNH PANASONIC

Tay con mở rộng kết nối không dây

  • VL - W605
  • 2.545.000 đ
  • 2.545.000 đ
  • 24 tháng
  • Đặt hàng

Tay con mở rộng kết nối không dây

- Giao tiếp và mở cửa cho khách tại mọi vị trí

- Mở rộng tối đa 4 thiết bị

- Giao tiếp nội bộ giữa các thiết bị